Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Hent hjælp fra en resurseperson

Hent hjælp fra en resurseperson

Hvis du får brug for hjælp under arbejdet med at planlægge eller afvikle et storylineforløb, kan du kontakte en af Storyline Danmarks resursepersoner.

Som medlem af foreningen kan du få gratis konsulentbistand

  • til inspirationssamtale (kort og afgrænset).
  • til at komme i gang med et storylinetema og
  • til faglig sparring.

Har du brug for yderligere hjælp til at lave

  • et storylineforløb 
  • et inspirationskursus for dig og dine kollegaer
  • en pædagogisk dag/aften

er du velkommen til at henvende dig til en af konsulenter og aftale en pris.