Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Om storylinepædagogikken

Om storylinepædagogikken

Storylinepædagogikken har en lang historie i Danmark. I flere årtier er børn i den danske folkeskole blevet grebet og udfordret gennem denne pædagogiske metode. Sammen forsvandt lærere og elever ind i fortællingen. Tider blev nærværende. Verdener blev opbygget. Figurer fik liv. Børnene var optaget af sagen. De tilegnede sig viden og færdigheder uden at tænke på, at det var læring, de var i gang med. Indlevelsen og engagementet husker børnene mange år senere.

Det er karakteristisk for storylinepædagogikken, at den ikke belærer, men udfordrer. Metoden hjælper børn til at lære ved at opdage, udforske, reflektere, samtale og handle. Eleverne er aktive, og deres tanker tages alvorligt. Et storylineforløb har en titel (som en titel på en bog), men gennem en fremadskridende fortælling berøres en lang række temaer. 

Storylinepædagogikken viser først for alvor sin styrke, når underviseren selv har deltaget i et storylineforløb. Så denne korte gennemgang skal forstås som en første teoretisk introduktion til pædagogikken. Forhåbentlig vil læseren derefter føle sig inspireret til at gå på en mere aktiv opdagelse i storylinepædagogikkens spændende univers.