Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/joomla/updater/updater.php on line 300
Workshops på SOPU

Workshops på SOPU

sopu2014
Edith Mark afholdt i august tre workshops på SOPU København og Nordsjælland sommerskole 2014. SOPU står for Sundhed Omsorg Pædagogik Udannelse. Skolen er en erhvervsskole, der bl.a. uddanner social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og reddere. Der er i alt ansat 260 medarbejdere fordelt på 5 skoler, som har plads til 2500 elever. Læs mere på http://sopu.dk/
En af SOPUs pædagogiske metoder er storylinemetoden. Metoden er derfor allerede kendt og anvendt i en del af undersivningen. På sommerskolen blev storyline introduceret, diskuteret og afprøvet, så underviserne fik mulighed for i fællesskab at komme bedre ind i pædagogikken og tale om udfordringerne og erfaringerne med storyline.
Der var stor interesse og engagement. På workshoppen opbyggede deltagerne et socialt bosted for mennesker med psykisk sårbarhed. Underviserne skabte beboere, medarbejdere og pårørende. På bosteder udspillede der sig mange episoder, der kunne inddrage de undervisningsmål, eleverne skulle nå. Det drejede sig om grundlæggende kompetencer indenfor dansk, naturfag og engelsk – men også kommunikation, opbygning af tillid og stabile relationer, somatisk/psykiatrisk sygdomslære, førstehjælp, farmakologi, konfliktløsning, organisation/ledelse, sundhedsfremmende tiltag, etiske problemstillinger, empati og respekt, kulturforståelse, forståelsen af "botræning" m.m.

En af aktiviteterne kunne oplagt være at få besøg af "ekspertvidner", der bor eller arbejder på et socialt bosted. Pårørende til psykisk sårbare mennesker er desuden ofte interesserede i at formidle deres erfaringer.
Der var masser af forslag til hændelser, fx :
• Selvmordsforsøg, tvang og indlæggelse, samarbejde med Falck og politi, truende adfærd, støtte til pårørende, afviste og vrede pårørende, markant vægtstigning hos de fleste beboere, uenighed og dårlig kommunikation mellem personalet, husregler og demokrati eller skjult tvang ...
• "Alice" vil ikke tage sin medicin men indtager andre stoffer ...
• "Tobias" (medarbejder) håndhæver strengt husreglerne ...
• "Stines" (beboer) bedstemor er døende (palliative fase) og bedstemors morfin er stjålet ...
• "Omid" isolerer sig mere og mere fra de andre beboere og hvisker noget om Hazzan ...
• "Torben" (pårørende til "Ellen") kontakter hele tiden "Anne" (medarbejder), da han er utilfreds med bostedet.

Billederne viser aktiviteten i sommerskolen og udarbejdelsen af karaktererne i den aktuelle storyline.