Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Storyline Danmark

Ny antologi om storylinemetoden

storrylinebogEn ny antologi om storylinemetoden er netop udkommet: ’Storyline: A Creative Approach to Learning and Teaching’, redigeret af Peter Mitchell og Marie-Jeanne McNaughton.
Tre danskere, Henriette Gejel Jensen, Hanne Jacobsen og Cecilie Falkenberg, bidrager i bogen.
Læs mere om bogen på: http://www.cambridgescholars.com/storyline 

Ålborg kommune inviterer 100 pædagogmedhjælpere på fantasiens vinger

19. januar 2016 kl. 8.30 – 12.00
En dejlig dag i Ålborg med engagerede kursister og glade grin
Sammen skaber børn og voksne et narrativt forløb. Fortællingen tager form ved hjælp af æstetiske produktioner - collage, bevægelse, drama og visuelle produktioner der udtrykkes via mundtlige og skriftlige fortællinger skabt af børn i samspil. De indre fantasibilleder bliver til udtryk. Den sproglige formulerings evne skærpes og tænkning stimuleres i aktiv samskabelse.
Deltagerne blev introduceret til storylinemetoden gennem et eksempel ”BAMSER” som kan anvendes i børnehaven.
Kurset blev ledet af Hanne Jacobsen Pædagogisk konsulent. Formand for Storyline Danmark og medlem af Golden Circle, den internationale storylineforening og Henriette Gejel Jensen Adjunkt ved lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling.
Løbende fik deltagerne indsigt i nedenstående elementer om storyline:

 1. Hvad er storyline?
 2. Hvordan kan vi udvikle børnenes kompetencer og erfaringer, gennem et storylineforløb med udgangspunkt i de pædagogiske lærerplaner i børnehaven?
 3. Hvordan kan målene for udvikling af børns sprog integreres i en storyline?
 4. Hvordan kan storyline bidrage til brobygning til skole

Se billeder fra pædagogmedhjælpernes arbejde med storyline.  

Storylinemetoden i børnehaven

storyline-metoden-i-boernehavenStorylinemetoden i børnehaven er en lettilgængelig bog, der i teori og pædagogisk praksis beskriver, hvordan man som ansat i en daginstitution kan arbejde med metoden "storyline". Bogen giver mange konkrete eksempler på organisering og forberedelse af et storylineforløb samt konkrete eksempler på praksis med børnene. Også dokumentation og evaluering samt inddragelse af de seks pædagogiske læreplanstemaer indgår i bogen. Man får som læser præsenteret skemaer og andre arbejdsredskaber til brug i både planlægningsdelen og ikke mindst i den spændende praksis med børnene. Både studerende, medhjælpere og pædagoger kan bruge bogen som inspiration og opslagsværk til deres egen praksis med børnene.
Bogen kan købes ved henvendelse til forfatter til bogen - Dorthe Filtenborg på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Natur-ligvis

natur-ligvisVed at arbejde med denne bogs temaer, har du mulighed for at opfylde mange af målene i den nye skolereform. Som eksempel herpå kan nævnes:

 1. Udfordring til alle
 2. Tillid og trivsel
 3. Bedre læring
 4. Undervisningsdifferentiering
 5. Målrettet undervisning.
 6. Motivation
 7. Varierede og differentierede læringsformer
 8. Praktisk anvendelige aktiviteter
 9. Aktiviteter der åbner skolen mod den omgivende verden
 10. Bevægelse og fysiske aktiviteter
 11. Praktiske/musiske aktiviteter
 12. Styrkelse af forældresamarbejdet
 13. Elevinddragelse

Bogen er desværre udsolgt fra Forlaget, men kan lånes på bibliotekerne.

Storyline Danmarks bestyrelse

bestyrelse
Bestyrelsens medlemmer: Brigid McKay-Holm, Jeanne Callesen, Hanne Jacobsen (formand), Henriette Skaarup Gejel Jensen, Niels-Peter Jacobsen.

Workshops på SOPU

sopu2014
Edith Mark afholdt i august tre workshops på SOPU København og Nordsjælland sommerskole 2014. SOPU står for Sundhed Omsorg Pædagogik Udannelse. Skolen er en erhvervsskole, der bl.a. uddanner social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og reddere. Der er i alt ansat 260 medarbejdere fordelt på 5 skoler, som har plads til 2500 elever. Læs mere på http://sopu.dk/
En af SOPUs pædagogiske metoder er storylinemetoden. Metoden er derfor allerede kendt og anvendt i en del af undersivningen. På sommerskolen blev storyline introduceret, diskuteret og afprøvet, så underviserne fik mulighed for i fællesskab at komme bedre ind i pædagogikken og tale om udfordringerne og erfaringerne med storyline.
Der var stor interesse og engagement. På workshoppen opbyggede deltagerne et socialt bosted for mennesker med psykisk sårbarhed. Underviserne skabte beboere, medarbejdere og pårørende. På bosteder udspillede der sig mange episoder, der kunne inddrage de undervisningsmål, eleverne skulle nå. Det drejede sig om grundlæggende kompetencer indenfor dansk, naturfag og engelsk – men også kommunikation, opbygning af tillid og stabile relationer, somatisk/psykiatrisk sygdomslære, førstehjælp, farmakologi, konfliktløsning, organisation/ledelse, sundhedsfremmende tiltag, etiske problemstillinger, empati og respekt, kulturforståelse, forståelsen af "botræning" m.m.

Læs mere ...

Storyline Danmark præsenteret på konference

edith-nielspeter-stockholmEdith Mark og Niels Peter Jacobsen præsenterer den nye danske storylineforening på konferencen i Stockholm
den 10. marts.


Den nye faglige forening Storyline Danmark blev præsenteret på den internationale storylinekonference i Stockholm den 10-11. marts. Til stede var 35 lærere, pædagoger, forskere og præster fra det meste af Europa og USA. I løbet af de to dage konferencen varede, præsenterede de fleste deltagere glimt fra deres arbejde med storyline. Spændende og inspirerende var det at se, hvordan storylinepædagogikken bliver brugt i mange sammenhænge og på mange forskellige måder. Og ikke mindst var det opmuntrende at høre de mange fortællinger om, hvordan storyline gang på gang skaber ny begejstring og lyst til læring både blandt børn og voksne. 
Læs rapporten fra konferencen her.